อบต.ท่ามะนาว ร่วมรณรงค์แห่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561

 

  

 

โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่ามะนาว

               20 ธันวาคม 2560 

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/_MG_6437 resize.jpg http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/_MG_6390 resize.jpg

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/_MG_6300  resize.jpg http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/_MG_6352 resize.jpg

 

 

โครงการสืบชะตาแม่น้ำป่าสัก

         5 ธันวาคม 2560

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/resize สืบชะตาแม่น้ำ 60_๑๗๑๒๑๙_0165.jpg http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/resize สืบชะตาแม่น้ำ 60_๑๗๑๒๑๙_0013.jpg

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/resize สืบชะตาแม่น้ำ 60_๑๗๑๒๑๙_0191.jpg http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/resize สืบชะตาแม่น้ำ 60_๑๗๑๒๑๙_0132.jpg

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/resize สืบชะตาแม่น้ำ 60_๑๗๑๒๑๙_0066.jpg http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/Thamanao/imgUploads/resize สืบชะตาแม่น้ำ 60_๑๗๑๒๑๙_0152.jpg

 

-ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่2icon_new1.gif

-ประกาศผู้เสนอราคา ค่าเช่าเต็นท์icon_new1.gif

-ประกาศผู้เสนอราคา ค่าถ้วยรางวัลicon_new1.gif

-ประกาศผู้เสนอราคา เครื่องขยายเสียงicon_new1.gif

-ประกาศผู้เสนอราคา จัดทำสนามicon_new1.gif

-ประกาศผู้เสนอราคา อาหารicon_new1.gif

-ประกาศผู้เสนอราคา อุปกรณ์นักกีฬาicon_new1.gif

-ประกาศผู้เสนอราคา อุปกรณ์แข่งกีฬาพื้นบ้านicon_new1.gif

-เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน-คสล.-ม.2icon_new1.gif

-ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน-คสล.-ม.2icon_new1.gif

-ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5icon_new1.gif

-เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5icon_new1.gif

-ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2icon_new1.gif

-ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2icon_new1.gif

-ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2561icon_new1.gif

-ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม icon_new1.gif

-ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม icon_new1.gif

-ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายนicon_new1.gif

-ประกาศรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 icon_new1.gif

-ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561icon_new1.gif

-ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง icon_new1.gif

 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ icon_new1.gif

-ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารicon_new1.gif

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างicon_new1.gif

-ประกาศผู้ชนะการพิจารณาจ้างเหมาจัดป้ายicon_new1.gif

 -ประกาศผู้ชนะค่าจ้างจัดทำพวงมาลาicon_new1.gif

-ประกาศผู้ชนะค่าจ้างจัดทำเรือไฟicon_new1.gif

-ประกาศผู้ชนะค่าจ้างอาหารประชุมสภาicon_new1.gif

-ประกาศผู้ชนะค่าจ้างอาหารประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนicon_new1.gif

-ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บบ 4031icon_new1.gif

-ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้างicon_new1.gif

-ประกาศผู้ชนะจ้างรถโดยสารไม่ประจำทางicon_new1.gif

-ประกาศผู้ชนะจ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มicon_new1.gif

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกicon_new1.gif

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์icon_new1.gif

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลicon_new1.gif

 

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2,4 และ 6 จำนวน 6 จุด ตำบลท่ามะนาว

-ตารางแสดงวงเงินicon_new1.gif

-ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2561

-เปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

-กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561

-อำนาจหน้าที่ของ อบต.

-การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่(ภ.บ.ท.๕) ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔icon_new1.gif

-กำหนดการยื่นแบบแสดงรายละเอียดและชำระภาษี icon_new1.gif

-ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) icon_new1.gif

-การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) icon_new1.gif

-ประกาศ เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง icon_new1.gif

-เอกสารประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพานิชย์ icon_new1.gif

-การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560icon_new1.gif

-ตารางแสดงวงเงินicon_new1.gif

-ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2561icon_new1.gif

-การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2560icon_new1.gif

 -ตารางแสดงวงเงินicon_new1.gif

 -ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีท่ามะนาวicon_new1.gif

 

   

 
 
 
   
Copyright 2016 by thamanao.go.th