องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว

           99 หมู่ 1 ตำบลท่ามะนาว  อำเภอชัยบาดาล 

จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณี 15130

     โทร 036-689891 Fax 036-689891

 
 
 
   
Copyright 2016 by thamanao.go.th